Om kören

Repertoar

Körens huvudsakliga inriktning är europeisk körklassisk a cappella-repertoar, med tonvikt på nordisk körlyrik; vilket dock inte hindrar ett ivrigt botaniserande bland såväl nutida verk, äldre renässans- och barockrepertoar som vår tids populärgenrer.

Korister

Sopraner: Agneta Ganholt, Carina Kronlund, Emma Karlsson, Eva Svensson, Lena Torshall, Marie Bejmar och My Bejmar.
Altar: Agneta Gyllö Karlborg, Anna-Karin Bladh, Camilla Bengtsson, Caroline Hydén, Cecilia Widebrant, Emma Viksten,  Linda Kavlie Hatch, Madelene O Skutsjö och Tuva Holma.
Tenorer: Gunnar Nyström, Jens Nilsson,  Jonas Eriksson, Jonas RV Nilsson, Patrik Myrskog och Simon Fritzon.
Basar: Cornelius Fischer, Hans Hansson, Ingemar Bergstrand, Johnny Petersson och Mårten Bring.

Är du också sugen på att sjunga med Karlshamns Kammarkör?
Kontakta körledare Justin Hazelgrove.

Körledare

Justin Hazelgrove är sedan hösten 2016 ledare för Karlshamns Kammarkör. Justin har en doktorsexamen inom kördirigering från The University of North Carolina at Greensboro med sång och sångpedagogik som biämne. Han har genomfört ytterligare studier vid Eric Ericson International Choral Centre i Stockholm och vid Malmö Musikhögskola. I USA var Justin aktiv som universitetslärare inom körmusik och som körledare inom metodistkyrkan. Han var också assisterande dirigent för Bel Canto Company, regionens främsta kammarkör. Nu arbetar han som körpedagog i Karlskrona-Aspö pastorat där han leder Fredrikskyrkans gosskör och herrkör. Tidigare arbetade han som kantor i Asarum där han ledde Asarums motettkör.

Bakgrund

Karlshamns Kammarkör bildades hösten 1999 av körledaren, kompositören och organisten Björn Stoltz.

År 2001 genomfördes en konsertturné till Polen, som senare följts av ett flertal inhemska turnéer. Samma år framfördes Mozarts Requiem på Lokstallarna i Karlshamn. 2003 var det dags för Bachs Juloratorium och 2005 framförde kören för första gången i Blekinge Maurice Duruflés Requiem. Mozarts Requiem uppfördes åter under Mozartåret 2006. Hösten 2008 framfördes så Gabriel Faurés Requiem. Juli 2009 turnerade kören i norra Italien och sjöng i fem olika kyrkor med final i Basilica San Marco, Venedig. Kören firade i oktober 2009 sitt tioårsjubileum med den hundrade konserten i Karlshamns Stadsteater. I april 2010 satte kören upp Bachs Johannespassion. Utöver den rena konsertrepertoaren har Kammarkören även deltagit i flera musikdramatiska projekt, t ex uppsättningen av Menottis opera Amahl och de nattliga besökarna och iscensättningen av Birger Sjöbergs Fridas Visor.
I maj 2010 vann kören två silverdiplom vid den internationella körfestivalen Mundus Cantat Sopot, Polen. Under resan till Paris i april 2011 gavs tre konserter i den internationella körfestivalen i Claye-Souilly. I oktober 2011 var kören värd för ett vänbesök från University of S:t Thomas Singers, Manila. I augusti 2012 gav kören två konserter i St Petersburg och deltog i en internationell körtävling, som gav diplom för bästa framförande av samtida verk av icke-rysk kompositör. Under besök i Karlshamns vänort Stade, Tyskland i juni 2013 gav kören en konsert.
Två CD-skivor har producerats: en 2011 med julmusik, och en 2013 med nordisk körlyrik. Under senare år har Karlshamns Kammarkör uppmärksammats för sina instuderingar av nutida svensk vokalmusik och möten med andra musikgenrer. Kören erhöll 2016 års kulturpris av Lions Club i Karlshamn.

Björn Stoltz, grundare och ledare 1999-2016

Björn kom till Karlshamn 1998 och startade Karlshamns Kammarkör 1999. Han har studerat vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm för bl a Eric Ericsson och erhöll även solistdiplom i orgel. Innan han kom till Karlshamn verkade han bl a som ledare för Skånska Vokalensemblen samt som lärare i orgel vid Musikhögskolan i Malmö. 2009 tilldelades han Karlshamns kommuns Alice Tegnérstipendium för sina betydande insatser för Karlshamns musikliv.  Efter att bland annat ha skapat 172 konserter tillsammans med Karlshamns Kammarkör avled Björn Stoltz i Karlshamn 2016-09-22.

Mer info om körens historia, genomförda konserter etc. finns på den gamla webbsidan.