Kontakt

Styrelse

Ordförande Camilla Bengtsson, mail, tel 0705 712533
Kassör Ingemar Bergstrand, mail, tel 0765 890 675
Sekreterare Agneta Ganholt, mail
Vice ordförande My Bejmar, mail
Ledamot Jonas Ericsson, mail
Konstnärlig ledare Justin Hazelgrove

 

Stöd körens verksamhet

Bli stödmedlem i Karlshamns kammarkörsångförening. Årsavgift 150 kr.

Bankgiro: 5856-2943.
Swisch 123 098 49 97.