Kontakt

Styrelse

Ordförande Paul Hedlund, mail, tel 0733 931 315
Kassör Ingemar Bergstrand, mail, tel 0730 372 081
Sekreterare Sven Kouzmine, mail
Vice ordförande My Bejmar, mail
Ledamot Johan Wolgast, mail
Konstnärlig ledare Justin Hazelgrove

Stöd körens verksamhet

Bli stödmedlem i Karlshamns kammarkörsångförening. Årsavgift 150 kr.

Bankgiro: 5856-2943.
Swisch 1230984997.